Tu modlą się księża

Chcemy stworzyć internetową bazę miejsce, gdzie kapłani spotykają się na modlitwie. Wiemy, że takich miejsc jest wiele. Pragniemy zebrać je w jednym miejscu, aby każdy kapłan, który będzie chciał wraz z innymi współbraćmi modlić się, mógł w swojej diecezji znaleźć takie miejsce. Zachęcamy też do współtworzenia z nami tej bazy.

Archidiecezja Gdańska

Kapłańska Grupa Ojca Pio

Spotykamy się w poniedziałki o 20.30 w par. o. Pio na Ujeścisku. Na spotkaniu jest czas meditatio do ewangelii najbliższej niedzieli, czas herbaty i czas adoracji. Wszystko trwa około 1.5 godz. Kontakt: ks. Jacek Nawrot  xj.nawrot@gmail.com  

Grupa modlitewna księży

Miejsce modlitwy szkoła Fregata w Gdańsku Oliwie. Spotkania raz w miesiącu, piątek godz. 21.00.Przez wspólną modlitwę i spotkanie budujemy braterstwo kapłańskie. Rozważanie Ewangelii z dnia, konferencja na temat związany z życiem duchownym, rachunek sumienia. Kontakt: ks. Jan Uchwat juchwat@wp.pl